Doktor Lindell & Lundeberg

Föreställning med Odd Lindell och Åke Lundeberg.

Om än kraftigt förkortad, är texten nästan ordagrant Hjalmar Söderbergs från 1905. Den skiljer sig en hel del från Allan Edwalls dramatisering från 1986, f.ö. den som Krister Henriksson använder. Jag har behållit dagboksformen, vilket stärker karaktären av kriminaldrama. För att renodla ensamheten och tragiken hos TG och ge gestaltningen större trovärdighet, har jag strukit flera bipersoner och ökat hans ålder med 25 år.

Torsdag 4 augusti 19.00 – Doktor Glas