Under 2020-2021  anordnade vi små orienteringar på ön. Detta för att visa på stigar och utsiktspunkter som kanske inte alla redan känner till. Det var ingen tävling utan ett coronaanpassat försök till gemensamma aktiviteter utomhus. Till skillnad från sommarens byvandringar gällde det nu promenader (eller varför inte löpning?) på egen hand eller flera tillsammans, utan guide och på valfritt datum. Man ger sig helt enkelt iväg när man själv känner för det, och har upp till sex veckor på sig att hitta kontrollerna som utgörs av vanliga orenteringsskärmar. Målet är INTE att banorna ska vara svårframkomliga (kontrollerna är placerade längs stigar) utan att kontrollerna ska locka deltagarna till nya promenadstråk.