Föreningens årsavgift

250:- för hela familjen (skrivna på samma adress)
150:- för enskild medlem

I årsavgiften ingår Runmarö Tidning (2 nummer / år) per post inom Sverige

Ny medlem?

  1. Skicka mail till kontakt@runmaro.org med info om namn och den adress du vill ha Runmarö Tidning skickad till (inom Sverige)
    Din epostadress använder vi för att skicka nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter samt ”faktura” för nästa års medlemsavgift.
    Skriv också namnen på de som är del i ett familjemedlemskap, enklast via mail enligt länk nedan.
  2. Skriv till Runmarö Hembygdsförening, Uppeby 503, 130 38 Runmarö eller skriv ett meddelande på kontaktsidan.
  3. Betalning sker enligt utsänd faktura efter anmälan om medlemskap
  4. GDPR I och med betalning av medlemsavgiften godkänner ni att vi hanterar era givna kontaktuppgifter enligt ovan, med syfte att ha ett uppdaterat medlemsregister och informera. Uppgifterna lämnas aldrig ut till andra parter.

Redan medlem?

Som medlem får du i början av varje nytt medlemsår ett betalningsunderlag i form av en faktura. Om du inte betalar upphör ditt medlemskap.

Meddela mail- och adressändringar på kontaktsidan.