Vår adress är:

Runmarö Hembygdsförening
Uppeby 503
130 38 Runmarö

Organisationsnr:  814000-7686
Plusgiro:  28 34 61-2

Skicka önskemål om bokning av lokal, tält, stolar mm till boka@runmaro.org.

Här kan du skriva ett meddelande om du vill ha kontakt med oss. Vi svarar så snart vi kan.