Runmarö Tidning är föreningens tidning, som utkommit sedan 80-talet.
I tidningen finns artiklar om nu och då, kåserier och rapporter från våra byar.

Den utkommer med 2 nummer per år och ingår i medlemsavgiften.

Lösnummer kan köpas i Runmarö Lanthandel. Pris: 50 kronor.

Vill du annonsera i tidningen? Se mer information nedan.

Redaktion
Redaktör: Mikael Ödesjö Tel: 070 – 527 09 19
Grafisk form: Jonas Rahm Tel: 070 – 491 02 20
Ansvarig utgivare: Hans Wessel Tel: 070-480 58 93‬
Annonser
Lena Bengtsson Tel: 0768 – 39 19 41
Priser
Helsida 192 x 283 mm 2 400:-   Hel spalt 58x 271 mm 1 050:-
Halvsida 192 x 138 mm 1 300:-   Halv spalt 58 x 134 mm   750:-
Kvartssida 96 x 170 mm    900:-   Mindre annons 104 x 67 mm    600:-

Priserna gäller färdiga original. Vi kan hjälpa Dig att göra annonser enligt separat uppgörelse.