Styrelsen 2024

Namn Roll Ansvarsområden Telefon
Hans Wessel Ordförande 070 – 480 58 93
Peter Larsson Vice ordförande 076 – 106 92 94
Lena Bengtsson Kassör 076 – 839 19 41
Barbro Ottosson Ordinarie
Mikael Ödesjö Ordinarie Runmarö Tidning
Torbjörn Nordlindh Ordinarie Ljud, bild, teknik 08 – 571 523 14
Ingvar Pettersson Suppleant
Jan Törnqvist Suppleant
Johanna Carlström Suppleant
Patrik Franke Suppleant
Ulf Botolfs Suppleant

Övriga poster

Namn Roll
Per Wärnegård Revisor
Clas Lövenheim Revisor
Lars Hedberg Revisorsuppleant
Maria Roos Valberedning
Ulla Solén Valberedning