Vi har en utomhusscen/dansbana som vi byggde till teaterpjäsen ”Dansbaneeländet” 2021. Vi använder den för Runmaröspelet varje sommar, gästspelande teater, konserter, författarsamtal mm.