Marianne HaageDen 25 maj gästade ekologen MARIANNE HAAGE hembygdsgården.
Hon är anställd på Värmdö kommun och handlägger bl. a. frågor om biologisk mångfald och hur kommunens detaljplaner och markanvändning ska ta hänsyn till hotade arter men också till risken för oönskad artspridning.
Till det senare hör invasiva växter som var temat för det föredrag som Marianne själv tagit initiativ till.
Ett drygt tjugotal åhörare lyssnade uppmärksamt till hur man kan bekämpa växter som parkslide, lupiner och gul skunkkalla.
Föredraget i PDF-format kan du hitta här.
Invasiva arter – 25 maj 18.00