Apollofjäril, foto: Ann Andrén

I skärgården och på Runmarö kan man hitta urkalksten och hälleflinta. Kalken bildades för två miljarder år sedan. Exakt hur det gick till vet man inte men troligen var det någon urorganism som skapade avlagringarna.

Kalkstenen känner man igen på att hällarna får små grunda gropar. Dessa gropar är skapade genom att regnvattnets naturliga syrlighet frätt på kalken sedan isen lämnade skärgården för knappa tio tusen år sedan. Innan dess hade inlandsisen slipat hällarna plana.

Ofta kan man på kalkhällarna hitta slingrande åsar av berg som står upp några centimeter ovanför kalkavlagringarna. Dessa åsar består av bergarten leptit. Denna bergart löses inte upp av syrligt regn och det är därför den finns kvar som uppstående åsar och ryggar. Leptit har bildats genom att vulkanisk aska från de många aktiva vulkaner som fanns här för två miljoner år sedan packats samman på havets botten.

Spännande växter och djur

Där det finns urkalksten på Runmarö ser man en särpräglad och färgsprakande blomsterprakt och en stor rikedom på orkidéer. Flera av kalkhällarnas mest typiska växter är vitblommande ettåriga som blommar tidigt på våren. Sommaren spenderar dessa växter vilande som frön. De gror vid höstregnen och en liten bladrosett bildas som övervintrar under snön. På våren klaras blomning och frösättning av snabbt.

Bland dessa ettåriga arter är grusbräcka, och en rad korsblommiga arter med vita blommor vanliga. De fleråriga arterna har alla förmåga att lagra vatten i blad eller rotknölar och på detta sätt klara torkan. Vit fetknopp, mandelblom och gräslök är vanliga.

Här finns också olika arter av orkidéer, även om dessa blivit ovanligare efter vildsvinens ankomst till Runmarö. På kalkhällarna hittar man från midsommar den hotade Apollofjärilen. Den är en av Sveriges största fjärilsarter och den finns bara på platser med kalkberggrund.

Limestone on Runmarö

Throughout the Stockholm archipelago, and especially on Runmarö, one can find large areas of limestone (chalk) and rock flint. Limestone is generally seen as extended, relatively flat expanses often with serpentine, centimeter-high ridges or compressed folds (anticlines) of leptite, a quartz containing rock. These limestone-rich regions enrich the local flora with a particularly wealth of orchid species. This rich flora even accounts for the presence of the endangered, white winged apollo butterfly.

Kalkhällar på Runmarö