Bemärkta sommargäster i Långvik

 

Gustaf Jansson

Författaren, journalisten och målaren Gustaf Jansson (1866-1913) återkom under några år som sommarboende i Långvik.

Böcker som handlar om Runmarö:

  • Ön: skisser och betraktelser. 1908
  • Hemlösa: 1910
  • Hårda tag: tre berättelser från ”Ön”. 1911
  • Öns herre: 1913


Ett lugnare berättartempo utmärker de böcker i skärgårdsmiljö som Jansson skrev med nära anknytning till sina iakttagelser av natur och människor under olika vistelser på Runmarö, främst berättelsesamlingarna Ön (1908), Hemlösa (1910) och Hårda tag (1911) samt den postuma romanen Öns herre (1913). I den förståelsefulla teckningen av de inbundna och ordkarga skärgårdsborna och deras hårda liv har Jansson kanske som konstnär nått högst.

Han var främst berättare och som sådan i sina bästa stunder en av vår litteraturs mest medryckande. Han var också en av sin tids mest lästa författare, men på grund av sin egenskap av äventyrs- och följetongs-skribent har han i litteraturhistorien bara kommit att nämnas i förbigående. 

[från sok.riksarkivet.se]

Utdrag ur ”Ön – berättelser och skisser” där han beskriver Långvik, i romanen kallad Djupnäs:

”Från backen har man en präktig utsikt. I norr blånar fjärden, unders vars stränder det inbrytande mörkret redan ligger. Själv står man mellan de båda vikarna på landtungan, efter vilken det lilla samhället tagit sitt namn. Med ett par smärre holmar och en tre, fyra kobbar ligger den större viken nedanför sluttningen, lovande ypperliga metplatser och soliga badställen. Det är ingen brist på tvärbranta klipphällar och långgrunda sandstränder, det finns att välja på efter behag. Utanför höja sig talrika kobbar över den lugna vattenytan och genom tystnaden tonar en kör av fågelsnatter.”

 

Anders Victor ”Vicke” Andrén (1856 – 1930).

Konstnär. Lutsångare. Under 10- och 20-talen medlem i ”Fiskargänget” i Långvik.

Vicke Andrén kom från Uddevalla till Stockholm som sjuttonåring och utbildade sig på Konstakademien i sällskap med Carl Larsson, Bruno Liljefors, Anders Zorn, Richard Berg och Jenny Nyström. Andrén var flitigt anlitad och har bl a målat kupolen i Gustaf Vasa kyrka, ”Jesu förklaring”. Dessutom har han gjort takmålningarna i Operan, Södra teatern och Oscarsteatern i Stockholm samt plafondmålningen i Café Opera.

Han var mångårig medlem i Bellmansällskapet Par Bricole.

 

Mia Leche Löfgren

(1878 – 1966)

Född i Lund, var författare, journalist och pacifist. Under andra världskriget var hon en av de starkaste anti-nazistiska rösterna i Sverige. Hon hade fritidshus på Näsudden i Långvik.

Böckerna Så var det då (1941) samt Bokslut (1962) anknyter till Runmarö. Ur hennes produktion kan även nämnas Ellen Key: hennes liv och verk (1930).


Garibaldi Lindberg

(1863 – 1957)

Konstnären Lindberg, född i Kloster i Södermanland, kom att inrikta sig huvudsakligen på landskap och mytologiska motiv. Han studerade vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) och vid Konstakademien och gjorde även studieresor till Tyskland, Italien och Spanien. Lindberg är representerad på Nationalmuseum.

Han var mångårig sommargäst i Långvik och medlem i ”Fiskargänget”, vars aktiviteter han gärna nedtecknade och illustrerade.

 

 

 
Garibalditavla av Sandviken med gamla ångbåtsbryggan, Sandholmen i bakgrunden. (privat ägo)

 

Greta Garbo

(1905-1990).

Samma år som Greta hade sitt stora genombrott som filmskådespelare i Gösta Berlings Saga (1924) hyrde regissören Mauritz Stiller ”Elviras pensionat” åt henne på Näsudden i Långvik. Elvira och maken Sven Andersson, ”Hov-Anders”, hyrde ut sin stuga lägligt placerad nära dåtidens ångbåtsbrygga på näsets västra sida.

Greta behövde vila. Hon promenerade, badade och tog seglingslektioner av Hjalmar Frisell. Mia Leche Löfgren skriver i boken Så var det då: ”Greta Garbo bodde i en Långviksstuga vid tiden för inspelningen av Gösta Berlings saga. En glad och livad tös som helst gick i pojkkläder och inte gjorde något väsen av sig. Det enda underliga var att hon inte gick genom grindarna utan svingade sig över dem med ett hopp, vars vighet allmänt beundrades.”

Pensionatsstugan tillhör nu familjen Ottosson.

Skådespelarna Lars Hanson och Greta Garbo i stumfilmen Gösta Berlings Saga 1924.

Välkommen till Långvik!