2018 – ”Men nog är det nåʼt särskilt..?”

Pjäsen försöker tolka Gustaf Janssons novell ”Jorden” ur boken Ön, en berättelse om en far och hans två söner varav den yngre längtar efter en kvinna. Ordknappheten är bedövande. Vi har komprimerat den på vårt sätt.

I andra akten, byggd på Strindbergs Novell ”Silverträsket” flödar orden fram. Här leker vi med kaskader av upprepningar och synonymer, floder av namn, siffror och naturkunskaper.

2018 – ”Men nog är det nåʼt särskilt..?”