Fosterbarnen och skärgården

Industri, människokärlek eller både-och

Öppet klockan 13 – 16 varje lördag under sommaren, dock ej 3/8, och öppet i samband med andra aktiviteter.

Utställning — Fosterbarnen och skärgården