Under vecka 24 har senaste numret av Runmarö Tidning levererats till våra medlemmar med post.

Den som inte är medlem, ännu, kan köpa tidningen i mataffären för 85 kronor.

I tidningen kan du läsa om vad som hänt och vad som kommer att hända på ön den närmaste tiden. Dessutom många intressanta artiklar om folk och företeelser på ön.

Runmarö Tidning 1/24