Namn Roll Ansvarsområden Telefon
Hans Wessel Ordförande   070 – 480 58 93
Peter Larsson Vice ordförande   070 – 106 92 94
Lena Bengtsson Kassör   076 – 839 19 41
Barbro Ottosson Ordinarie    
Mikael Ödesjö Ordinarie Runmarö Tidning  
Torbjörn Nordlindh Ordinarie Ljud, bild, teknik 08 – 571 523 14
Anna-Carin Kajander Suppleant
Jan Törnqvist Suppleant    
Lilian Öhrström Suppleant
Lotta Bjurvald Suppleant    

Övriga poster

Namn Roll    
Per Wärnegård Revisor    
Clas Lövenheim Revisor    
Lars Hedberg Revisorsuppleant    
Maria Roos Valberedning    
Ulla Solén Valberedning    

 

Styrelsen 2023