En foto- och musikutställning som förenar Livlands kust och Gotland av fotografen Janis Mednis. Specialskriven musik inspelad av svenska och lettiska musiker.

VERNISSAGE den 29/3 kl 14 i hembygdsgården med föredrag om Lettlands 1900-talshistoria av Daina Millers-Dalsjö, ordförande för Letternas Riksförbund och Robert Dalsjö, historiker. 

Öppettider: 14-17 Gratis inträde. Kaffeservering.

Ett samarrangemang med Stockholms läns bygdegårdsdistrikt och Samarbetsfonden Sverige-Lettland

”Två kuster möts” fotoutställning 29-31 mars