Styrelsen 2024

Namn Roll Ansvarsområden Telefon Hans Wessel Ordförande 070 – 480 58 93 Peter Larsson Vice ordförande 076 – 106 92 94 Lena Bengtsson Kassör 076 – 839 19 41 Barbro Ottosson Ordinarie Mikael Ödesjö Ordinarie Runmarö Tidning Torbjörn Nordlindh Ordinarie

Styrelsen 2023

Namn Roll Ansvarsområden Telefon Hans Wessel Ordförande   070 – 480 58 93 Peter Larsson Vice ordförande   070 – 106 92 94 Lena Bengtsson Kassör   076 – 839 19 41 Barbro Ottosson Ordinarie     Mikael Ödesjö Ordinarie

Styrelsen 2022

Namn Roll Ansvarsområden Telefon Hans Wessel Ordförande   070 – 480 58 93 Peter Larsson Vice ordförande   070 – 106 92 94 Lena Bengtsson Kassör   076 – 839 19 41 Barbro Ottosson Ordinarie     Lilian Öhrström Ordinarie

Styrelsen 2021

Namn Roll Ansvarsområden Telefon Hans Wessel Ordförande   070 – 480 58 93 Lena Bengtsson Kassör   076 – 839 19 41 Barbro Ottosson Ordinarie     Lilian Öhrström Ordinarie Runmarö Tidning, kulturfrågor 073 – 505 30 66 Peter Larsson