Namn Roll Ansvarsområden Telefon
Hans Wessel Ordförande   070 – 480 58 93
Lena Bengtsson Kassör   076 – 839 19 41
Barbro Ottosson Ordinarie    
Lilian Öhrström Ordinarie Runmarö Tidning, kulturfrågor 073 – 505 30 66
Peter Larsson Vice ordförande   070 – 106 92 94
Torbjörn Nordlindh Ordinarie Ljud, bild och annat tekniskt. Medlemsregister 08 – 571 523 14
Elias Blücher Suppleant    
Mikael Ödesjö Suppleant    
Elizabeth Kjeholt Suppleant    
Lotta Bjurvald Suppleant    

Övriga poster

Namn Roll    
Per Wärnegård Revisor    
Tomas Moberg Revisor    
Clas Lövenheim Revisorsuppleant    
Maria Roos Valberedning    
Ulla Solén Valberedning    

 

Styrelsen 2021