Namn Roll Ansvarsområden Telefon
Hans Wessel Ordförande   070 – 480 58 93
Peter Larsson Vice ordförande   070 – 106 92 94
Lena Bengtsson Kassör   076 – 839 19 41
Barbro Ottosson Ordinarie    
Lilian Öhrström Ordinarie Runmarö Tidning, kulturfrågor 073 – 505 30 66
Torbjörn Nordlindh Ordinarie Ljud, bild, teknik 08 – 571 523 14
Elizabeth Kjeholt Suppleant    
Jan Törnqvist Suppleant    
Johan Sjöberg Suppleant    
Lotta Bjurvald Suppleant    
Mikael Ödesjö Suppleant    

Övriga poster

Namn Roll    
Per Wärnegård Revisor    
Tomas Moberg Revisor    
Clas Lövenheim Revisorsuppleant    
Maria Roos Valberedning    
Ulla Solén Valberedning    

 

Styrelsen 2022