Välkomna till en kurs i Hjärt-Lungräddning i Hembygdsgården den 1 juni.
Det blir två pass, 10-12 och 13-15.

Anmälan via SMS till 0738 013 582 senast 30 maj.

Kurs i Hjärt-LungRäddning 1 juni