Tomas Hellström 070 – 899 77 13
Maria Blomqvist
John Hammarström
Fotbollsplan Jerkers udde