2020 – På vid gavel

2020 firade Runmaröspelet 10-årsjubileum och vi skulle ha fortsatt göra teater på vanligt sätt. Det blev nu inte möjligt, på grund av Coronarestrktionerna. Vi tyckte att det just därför var viktigt att försöka roa och underhålla. Då kom idén att spela från fönstren till en glest placerad publik framför Hembygdsgården.

Föreställningen handlar mycket om fönster. Fönster att öppna och stänga och om längtan ut i Coronans tid. Trots att vi befinner oss på vår härliga ö drabbas vi av ensamhet och saknad efter barn, barnbarn och sällskap och närhet.

2020 – På vid gavel