Invasiva arter – 25 maj 18.00

Den 25 maj gästade ekologen MARIANNE HAAGE hembygdsgården.Hon är anställd på Värmdö kommun och handlägger bl. a. frågor om biologisk mångfald och hur kommunens detaljplaner och markanvändning ska ta hänsyn till hotade arter men också till risken för oönskad artspridning.Till