Gatan

Gatan

Torparen ”Rasmus i Wintergata” nämns i den äldsta mantalslängden från 1637 och en karta från 1704 visar ett torp i Vintergatan. År 1706 skatteköpte bonden Hans Andersson hemmanet Långvik där Vintergatan ingick. Hans söner blev de första lotsarna i Gatan

Vägen mot Silverträsk

Vägen mot Silverträsk

August Strindberg (1849-1912) som vistades 3 somrar på Runmarö (Nore 1889, Stenbro 1890 samt Lerkila 1891) inleder novellen Silverträsket såhär: ”Konservatorn hade bössan med sig när han en solig försommarmorgon gick ut på ön i havet för att upptäck nya

Välkommen till Långvik!

Välkommen till Långvik!

Bemärkta sommargäster i Långvik   Gustaf Jansson Författaren, journalisten och målaren Gustaf Jansson (1866-1913) återkom under några år som sommarboende i Långvik. Böcker som handlar om Runmarö: Ön: skisser och betraktelser. 1908 Hemlösa: 1910 Hårda tag: tre berättelser från ”Ön”. 1911 Öns herre: 1913

Ångbåtar

Ångbåtar

Ångbåtstrafik kring Stockholm började i liten skala under 1800-talets första hälft, till en början med mindre hjulångare. Drivande var i första hand inte mälar- och skärgårdsböndernas behov utan sommargäster som i ökande omfattning sökte sig till den inre delen av

Båtsmanstorp

Båtsmanstorp

Båtsmanstorpens historia Karl den XI introducerade på 1680 – talet indelningsverket. Syftet var att ha ständig tillgång till soldater. De svenska gårdarna indelades i s.k rotar, som var och en höll en soldat i beredskap. Om rotebonden inte lyckades rekrytera

Konstnärer på Runmarö

Konstnärer på Runmarö

Redan vid förra sekelskiftet hittade konstnärerna Runmarö. På 1800-talet bl a Ida Gisiko-Spärck och Severin Nilsson. Spåren hittar man i konsten. Ångbåtstrafiken redan på 1800-talet och öns många pensionat på 1900-talet bidrog. Konstnärerna Oscar Bergman, Einar Almgren, Hilding Linnqvist och

Lotsbyar

Lotsbyar

Om Södersundas berömda dansbana berättar Hans Öhlin att den första var byggd omkring år 1910 och låg i björkdungen ovanför Södersunda ångbåtsbrygga. Där sjöng man allsång och dit kom Evert Taube. År 1917 revs den dansbanan och byggdes upp på

Söderby

Söderby

Söderby låg från början på södra sidan av Vitträsk, som ursprungligen var en skyddad vik från havet. Efter att landhöjningen brutit förbindelsen med havet flyttades byn så småningom ned mot byns sjöviste vid sundet mitt emot ön Långholmen. Söderby och

Telegrafberget

Telegrafberget

Optiska telegrafen En telegrafisk station. Fredrik Akrell 1838. (Skärgårdsmuseets arkiv, från f d Telemuseum) Ordet telegraf lär ha myntats i slutet av 1700-talet som en bildning av grekiska tele = fjärran och grafein = skriva Fransmannen Claude Chappe uppfann en komplicerad telegraf med tre